######### ######### ######### 

eXTReMe Tracker


Et A-medlem søges til fantastisk jagt:
 Mail: rasmus.hede.71@gmail.com
20-03-2017
D. 19-04-2017

Til etableret og velfungerende godsjagt nord for Næstved (45-60 min. fra København) søges et A-medlem (Medlem med hund vil blive foretrukket men det er ikke et krav).

Vi er 14 A-medlemmer og 2 B-medlemmer. Vi råder over mere end 300 ha blandet skov med lysninger og enge. Der ud over har vi en fantastisk centralt placeret og ny renoveret jagthytte med toilet, bad og sovepladser.

Vores veletablerede konsortium har her ud over mere end 50 stiger samt traktorer, jagvogne og velholdte voliere.
Vi vil i det kommende jagtår igen udsætte ca. 1000 fugle der passes af vores faste skytte. Vi har i det foregående år afskudt mere end 50% af de udsatte fugle og der ud over afskudt mange snepper og duer i skoven.
I skoven forefindes endvidere råvildt, dåvildt og strejfende kronvildt. Vi afskyder årligt mellem 30 og 50 stk. klovbærende vildt under hensyn til bestanden.

Det kommende jagtår vil vi afholde:
· 1 andejagt (Kun for medlemmer)
· 5 fællesjagter med gæst (hagljagter)
· 6 trykjagter med gæst på en af disse (riffel)
Du vil som medlem have fast gæsteplads på de 5 fællesjagter samt gæsteplads på en af trykjagterne.
Vi starter vores jagter med fælles morgenmad og spiser sammen frokost i hytten i løbet af dagen. Vi vil på fællesjagterne (hagljagter) i alt være ca. 30 personer inkl. gæster. På trykjagterne er vi typisk ca. 16 personer.

Ud over de organiserede jagter vil der være mulighed for frijagt i skoven med gæst samt medtagelse af gæst i bukkejagten efter et nærmere fastsat regelsæt.

Kontingentet er på kr. 18.500,- der betales her i marts.

Her til kommer betaling af forplejning (morgenmad, frokost og drikkevarer) for dig selv og gæst på kr. 3.250,- der betales i september.

Vi afholder 3 arbejdsdage hvor vi vedligeholder vores jagt samt forbereder udsætningerne.

Er du en seriøs jæger der sætter pris på godt kammeratskab, ordnede forhold samt fuld gennemsigtighed i både regler og økonomi så er vores konsortium noget for dig.

Fremvisning af reviret vil blive gennemført efter aftale.

Er du interesseret så kontakt undertegnede på mail så kan jeg sende relevant materiale.
Mail: rasmus.hede.71@gmail.com

Pris: 18500


Tlf: 
Postnummer: 4700
Annonce nr: 14464

          #########  

Jagtformidling.dk
Tlf. 40 95 76 04

Se. 55 51 55 57