######### ######### ######### 

eXTReMe Tracker


Jagtperle udlejes
 Mail: jagtmarts2017@hotmail.com
20-03-2017
D. 29-03-2017

Meget varieret og uforstyrret revir vest for Roskilde 35 min fra København C. Placering mellem to store skovdistrikter forsyner råvildtbestanden. 40 tdl. i alt hvoraf 12 tdl. er mark og 28 tdl. er enge, læhegn, skov, remiser, voliere, kunstgrav, mose, søer, bakker og vandløb. Jagt på råvildt, hare, gæs, ænder, fasaner, agerhøns og duer. Mulighed for vildtager og trækjagt. Ønske om jagtlejer der vil passe og udvikle jagten omhyggeligt og respektfuldt, og som sætter naturoplevelser højt.
Prisen afspejler kvaliteten og er reduceret ift. hvad der er betalt gennem mange år. Venligst kun henvendelse fra interesserede for hvem prisen ikke afskrækker.

Pris: 25000


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 14462

          #########  

Jagtformidling.dk
Tlf. 40 95 76 04

Se. 55 51 55 57