######### ######### ######### 

eXTReMe Tracker


Jagt på Langesø Gods ved Morud
 Mail: erik@norgaard.dk
18-03-2017
D. 19-04-2017

Den 1,3 km. lange og 200 m. brede Langesø er beliggende 14 km. vest for Odense.
Søen og Godset er centrum for Langesøskovene på 600 ha. som vi har disponeret over i 45 år.

I 1868 begyndte Skovrider Carl Block, at tilplante skovene med Reedwood fra Californien, Cypress fra Origon, Douglass fra Den Amerikanske Stillehavskyst og Normannsgran fra Georgien ved Sortehavet og med de mange små vandløb, det kuperede terræn, alle mosehullerne og søerne, har vi et helt unikt jagtområde.

Godsets "MALTHUS" er omdannet til jagthytte med køkken
og bad og der er adgang til toilet og overnatningsmulighed.

Her mødes vi, de fleste i god tid, så vi kan få en kop kaffe og hygge os inden jagten begynder kl. 0900.
På 3 af de 12 efterårsjagter, begynder vi lidt tidligere for at holde andejagt på selve Langesøen. Der afholdes yderligere 2 kokkejagter i januar.

De jagtmæssige dispositioner aftales på et fællesmøde den første søndag i februar.

Bukkejagten fordeles efter et system, så alle kan komme på jagt hver dag, med max 3 bukke pr. jæger.
Dådyr og krondyr må skydes jvfr. reglerne i Nordfyens Hjortelaug og der er fri duejagt efter aftale.
Vi har egen skydebane, som kan anvendes efter nærmere aftale.

Der udsættes hvert år et passende antal fasaner og ænder og sidste år blev der leveret 690 stk. vildt
.
Hver jæger får 4 gæstekort med mulighed for tilkøb.

Jagtkonsortiet består af 24 A-medlemmer, hvoraf 2 er fodermestre.

Vi afholder 4 hoveridage, hvoraf det forventes at man
deltager i mindst 1.

Det årlige kontingent er Kr. 15.000,-
Ved medlemsskab erlægges et depositum på Kr. 2.000,-
som returneres ved udtrædelse af konsortiet efter mindst 5 år.

Har du lyst til at være med i vort gode kammeratskab, kan du henvende dig på ovennævnte mail, eller på tlf.
9714-1040 Johnny eller 2128-6169 ErikPris:


Tlf: 21286169
Postnummer: 7451
Annonce nr: 14442

          #########  

Jagtformidling.dk
Tlf. 40 95 76 04

Se. 55 51 55 57