######### ######### ######### 

eXTReMe Tracker


Billund/Djursland
 Mail: peterallingdam@hotmail.com
15-03-2017
D. 30-03-2017

Lille konsortie (5 mand)i Billund søger nyt medlem senest 1. maj, da et af vore medlemmer træder ud.
Jagten er på ca. 70 ha og overvejende skov. Vi søger m/k og kun bosiddende på Djursland kommer i betragtning og person med hund har 1`priotet.
Vi har enkle nedskrevne regler. Der afholdes 3-4 fællesjagter pr. år hvor der må medtages en gæst.
Der findes kvoter på hvor meget der må skydes og vi er med i rådyrlav for området. Der findes en enkel jagthytte med strøm, hvor der kan overnattes.
Prisen er 8.000 kr. årligt som betales ad 2 gange. Indskud er 10 saltsten.


Pris: 8.000


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 14420

          #########  

Jagtformidling.dk
Tlf. 40 95 76 04

Se. 55 51 55 57