######### ######### ######### 

eXTReMe Tracker


Jagt på vildsvin, kronvildt, dåvildt mv.
 Mail: aknor@mail.dk
15-03-2017
D. 29-04-2017

Vi har ledige konsortiepladser for sæsonerne 2017-2020 i 253 ha hegn og 79 ha udenfor hegnet. Kvoten i hegnet forventes i den kommende sæson at blive på 170 stk. klovbærende vildt og frit efter jagtloven udenfor.
Se mere på www.stubberkloster.dk

Pris:

www.stubberkloster.dk
Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 14418

          #########  

Jagtformidling.dk
Tlf. 40 95 76 04

Se. 55 51 55 57