######### ######### ######### 

eXTReMe Tracker


konsortie B plads ledig
 Mail: torbenmilbakken@gmail.com
15-03-2017
D. 19-03-2017

konsortie 10 km nord for Aalborg 100 ha og 30 ha mose søger medlem til fælles jagter.
Pris: 3100 kr


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 14415

          #########  

Jagtformidling.dk
Tlf. 40 95 76 04

Se. 55 51 55 57