######### ######### ######### 

eXTReMe Tracker


62 ha skov ved Vordingborg
 Mail: mn@nedergaardaps.dk
14-03-2017
D. 20-03-2017

Jagten i Troldbjerg skov nord for Vordingborg udlejes for første gang i mere end 25 år. Skov er meget varieret og indeholder de fleste biotoper.
Omstændigheder og pris for udlejning vil bero på fremtidige lejers ønsker og planer for jagten.

Pris:


Tlf: 40584291
Postnummer: 4171
Annonce nr: 14410

          #########  

Jagtformidling.dk
Tlf. 40 95 76 04

Se. 55 51 55 57