######### ######### ######### 

eXTReMe Tracker


Jagtkammerater søges
 Mail: lbe.dk@anarki.dk
13-03-2017
D. 20-03-2017

Jagtkammerater søges til jagtkonsortie ved Borreby, Fangel.
150 ha. med skov og flere store remiser ned til Odense å. Der forefindes jagthytte og skydestiger på området. Fri ande- og duetræk.
Godt kammeratskab og god jagtetik værdsættes højt.
Mob.: 40942799

Pris:


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 14388

          #########  

Jagtformidling.dk
Tlf. 40 95 76 04

Se. 55 51 55 57