######### ######### ######### 

eXTReMe Tracker


Midtsjælland
 Mail: ,
12-03-2017
D. 20-03-2017

8 HA Midtsjælland 10 km vest for Ringsted
Jagten udlejes for et år.
Arealet består af landbrugsjord og 2 granbeplantninger, Arealet er mod syd og øst afgrænset af offentlig vandløb , 200 m til statsskov


Pris: 10.000


Tlf: 40838243
Postnummer: 10,000
Annonce nr: 14378

          #########  

Jagtformidling.dk
Tlf. 40 95 76 04

Se. 55 51 55 57