######### ######### ######### 

eXTReMe Tracker


Jagt Sydfyn.
 Mail: 14360@jagtformidling.dk
10-03-2017
D. 24-04-2017

114 Ha sammenhængende jagt i et smukt varieret terræn , heraf 17 Ha skov , udlejes for en 5-årig periode. En del af agerjorden er omkrandset af skov.
Der er en god bestand af råvildt samt øvrige vildtarter, ande/-duetræk skal fremhæves og gæs er blevet en udfordring for landbruget.
Dåvildt ses jævnligt , og der er flere mindre søer og mergelgrave , samt hocksitze og nye kunstgrave og vildtagere.
Der hører jagthytte med til jagten .
Skriv lidt om jer selv og den jagt i gerne vil drive.


Pris:


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 14360

          #########  

Jagtformidling.dk
Tlf. 40 95 76 04

Se. 55 51 55 57