######### ######### ######### 

eXTReMe Tracker


Herregaardsjagt
 Mail: Peterelleolsen@gmail.com
09-03-2017
D. 08-04-2017

Til mindre konsortie på Vestsjællands Herregaard, søges enkelte medlemmer.

Konsortiet består af 10 A-Pladser.

Jagten er på 200 HA. med en lille skovpart og med 5 velanlagte remisser.
på jagten forefindes flere vandhulle, som alle bliver benyttet til trækjagt.
Der udsættes 100 ænder og 2000 fasaner, som alle bliver passet af egen Skytte.
Til jagten tilhøre der en jagthytte med alle faciliteter såsom køkken/toilet/bryggers/ uderum til skudt vildt etc.

En konsortieplads indeholder :

6 fællesjager med 1 Gæsteplads.
bukkejagt med gæsteplads - 2 bukke per konsortieplads.
Fri trækjagt på vandhullerne.
Fri duejagt.

Da konsortiet består udelukkende af firmaer, søger vi ligesindet med høj jagtmoral. Fællesjagterne afholdes i ånd, som er velegnet til firma-repræsentation.

Pris :

For yderligere information og evt. fremvisning, kontakt venligst nederstående.


Pris:


Tlf: 29 91 96 80
Postnummer: 
Annonce nr: 14356

          #########  

Jagtformidling.dk
Tlf. 40 95 76 04

Se. 55 51 55 57