######### ######### ######### 

eXTReMe Tracker


Østmøn – Karensbyjagten - Klintholm Gods
 Mail: max.rosenborg.soendergaard@gmail.com
07-03-2017
D. 06-04-2017

Jagten, der ligger på Østmøn i et af de smukkest områder i Danmark, er på i alt 339 ha, fordelt med 2/3 skov og 1/3 agerjord med mange gode levende hegn. Jagten er en del af Klinteskoven, som ligger under Klintholm gods.

Konsortiet består af 13 medlemmer, hvoraf vi i aktuelt har 2 ledige pladser.
Vi lægger vægt på god jagtetik og godt kammerat- og fællesskab.

Jagten bærer en god bestand af råvildt, hvoraf vi årligt nedlægger 25-30 stk.
Råvildtsjagten er særdeles udfordrende i et fantastisk afvekslende og kuperet terræn, hvor både riffel- og buejægere bliver udfordret. Til bukkepremieren og den efterfølgende uge har alle medlemmer en aftalt såt tildelt ved lodtrækning. Den første måned er der jagt på alle weekender/helligdage. Efter 28. maj og frem til bukkejagten slutter, er der frijagt alle dage og der kan medbringes en gæst.

Jagten bærer også en god bestand af harer og fasaner, som årligt suppleres med udsætning af 400 fasaner fordelt på 3 udsætninger.

Vi afvikler 3 store efterårsjagter, hvor hvert konsortiemedlem kan invitere 1 gæst pr. gang. Derudover afvikler vi 3 trykjagter - også med mulighed for at invitere en gæst. Der er frijagt på fasaner, harer m.v. fra medio november og frijagt på råvildt fra slutningen af december.

Vi har en rummelig jagthytte med overnatningsmulighed for samtlige konsortiemedlemmer, et godt køkken og toilet med bademulighed. Vi har fast fodermester, som indgår som medlem af konsortiet (en del af de 14).

Prisen for en konsortieplads for denne sæson er 18.600 kr. Til denne pris får du masser af dejlig og udfordrende jagt i smukke og udfordrende omgivelser

Hvis du er interesseret og ønsker at høre mere om jagten, er du velkommen til at kontakte en af nedenstående:

Max Rosenborg Søndergaard
Mobil: 4034 6669

Palle Schumann
Mobil: 4015 1867

Ole Poulsen
Mobil: 4014 2237


Pris: 18.600


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 14342

          #########  

Jagtformidling.dk
Tlf. 40 95 76 04

Se. 55 51 55 57