######### ######### ######### 

eXTReMe Tracker


Vestsjælland - Storebætskysten
 Mail: steenfischerj@gmail.com
05-03-2017
D. 19-04-2017

230 ha jagt beliggende tæt på storebælt. Kronvildt og masser af råvildt. Mulighed for udsætning af ænder. Ca. 20 ha skov/mose/eng resten ager.
2 store jagtrum med toilet/køkken helt for sig selv. Jagten kan evt. opdeles i 3 udlejninger. Der dyrkes ca. 60 ha med majs til foder. Mulighed for majsremisser.

Pris: 500 kr. ha


Tlf: 
Postnummer: 4400
Annonce nr: 14327

          #########  

Jagtformidling.dk
Tlf. 40 95 76 04

Se. 55 51 55 57