######### ######### ######### 

eXTReMe Tracker


Dronningborg Hovedgaard - 132 ha med 60 ha skov
 Mail: lindgaard@live.dk
03-03-2017
D. 05-03-2017

Velfungerende konsortie med høj jagtmoral på 6 medlemmer søger 2 nye medlemmer.

Vi har haft jagten i 14 år og har lige forlænget med yderligere 5 år.

En lille perle med skov uden offentlig adgang. Der er engarealer remise og marker og et par vandhuller.

På arealet findes råvildt, harer, snepper, ræve, masser af duer og vi udsætter hvert år fasaner.

Medlemsskabet indebærer bukkejagt samt deltagelse med 1 gæst på vores 6 fællesjagter samt slyngeljagten i januar.

Vi søger 2 nye medlemmer - gerne yngre jægere uden hund.
Nyjægere er velkomne. Bopæl ikke tættere end 30 km fra jagten. Vi er primært bosiddende i Aarhus området.

Der skal forventes en indsats i forhold til fodring og et par arbejdseftermiddage.

Medlemsskabet er gældende fra nu.

Der betales udover jagtlejen et indskud på 3.000 som svarer til en andel af konsortiets nuværende formue.

Henvendelse på min mail med en beskrivelese af hvem du er, alder, hvor du bor og hvor længe du har været jæger

Pris: 4.000 halvårligt + indskud


Tlf: 
Postnummer: 8930
Annonce nr: 14308

          #########  

Jagtformidling.dk
Tlf. 40 95 76 04

Se. 55 51 55 57