######### ######### ######### 

eXTReMe Tracker


50 ha i "gråkær" nær Lindum skov udlejes.
 Mail: jeppa_elias@hotmail.com
02-03-2017
D. 03-03-2017

50 hektar god engjagt under Tjele gods udlejes.

Arealet består primært af afgræssede arealer med en lille paracel af skov, og opdelt af grøfter, med læhegn.

På arealet findes en god råvildtbestand, en særdeles god gåsejagt, samt god trampjagt på bekkasin og hare.

I våde vintre oversvømmes engene flere steder, og dette giver anledning til god trækjagt på grå og krikænder.

Kontakt mig for mere information:

Jesper Elias
60464097

Pris: 25000


Tlf: 
Postnummer: 8830
Annonce nr: 14298

          #########  

Jagtformidling.dk
Tlf. 40 95 76 04

Se. 55 51 55 57