######### ######### ######### 

eXTReMe Tracker


Fodermester/Skytte søges
 Mail: mh@solinco.dk
01-03-2017
D. 31-03-2017

Til vores dejlige jagt på Stevns, søger vi en fodermester der kan påtage sig hvervet, at passe vores fasaner når de ankommer midt Juli 2017. Selve jagten er på 195ha og ren skov, med store lysninger, hegninger og forskellig artet beplantninger. Vi har 3 udsætningspladser med volierer, der ligger tæt på hinanden. Vi har traktor, sluf og kornvogn og store palletanke til vand. Skoven huser en stærk råvildt bestand, som vi fodrer året rundt med grøntpiller og roer, lejlighedsvist dåvildt og der er mange snepper og duer. Vi har et rigtig godt naboskab, hvor vi driver marker og hegn af på fællesjagterne. Vores ene nabo opbevarer vores foder og kører vand ud i palletanke til udsætningspladserne, selvfølgelig i samarbejde med dig.

Vi aflønner med én A-plads med gæst, som er på lige fod med os andre.

Hvis du synes at det lyder som noget for dig, så kontakt os på 40 59 99 69 eller 53 55 96 17

Pris:


Tlf: 40599969
Postnummer: 4660
Annonce nr: 14287

          #########  

Jagtformidling.dk
Tlf. 40 95 76 04

Se. 55 51 55 57