######### ######### ######### 

eXTReMe Tracker


Har du hund/Jagt på Møn
 Mail: gerner.poulsen@gmail.com
28-02-2017
D. 18-03-2017

--- og har du lyst til at bruge den på en lidt større jagt ( ca 20 mdlemmer), hvor det er dig, der bestemmer, hvad hunden skal bydes ?

--- Så kan vi tilbyde dig en plads i vores konsortium.

Vi har 175 ha i nærheden af Damsholte på Møn.
98 ha skov og 79 ha agerjord med to remisser, der ud over fasaner giver mulighed for hare-, ande-, due- og gåsejagt.
Vi har 2 A-pladser og 2 B-pladser frie.
Som B-medlem deltager du i vores 9 fællesjagter (hane- og rævejagter medregnet). Desuden har du ret til fri ande-, due-, gåse-, og rævejagt, hvor du må tage en ven med.

Et B-medlemsskab kan udvides til et B+ medlemsskab. Dette giver yderligere ret til at deltage i vore 4 trykjagter på råvildt.

Endelig har vi lige nu 2 frie A-pladser. Som A-medlem har du - foruden B-pladsens rettigheder- også ret til at deltage i vores frie bukkejagt.

Alle medlemmer har ret til at tage en gæst med på fællesjagterne.

Som overskriften antyder, vil vi meget gerne have flere hunde i konsortiet, hvorfor ansøgere med hund vil have fortrinsret ved besættelse af de 4 pladser.
Som det ligeledes fremgår af overskriften, er det dig, der bestemmer, hvad din hund skal deltage i. D.v.s. du har altså mulighed for at have en unghund med og langsom vænne den til "rigtig jagt".

Vi sætter 400 fasaner ud, der passes af en fast skytte.
Vi råder over en traktor og jagtvogn m.v. samt en jagthytte, hvorfra alle fællesjagter starter.

Der hersker en meget kammeratlig og hyggelig atmosfære blandt konsortiets medlemmer. Vi mener derfor, at du som ung- eller nyjæger ikke skal være bange for at melde dig.

For sæsonen 2017/18 er prisen for deltagelse:
A -plads : 8500 kr
B+ -plads : 6500 kr
B -plads : 5000 kr

Yderligere oplysniger kan fås ved henvendelse til

Gerner Poulsen

Tlf: 24443867
eller mail: gerner.poulsen@gmail.com

Pris:


Tlf: 24443867
Postnummer: 
Annonce nr: 14280

          #########  

Jagtformidling.dk
Tlf. 40 95 76 04

Se. 55 51 55 57