######### ######### ######### 

eXTReMe Tracker


Jagt i Thy
 Mail: zyperspot@gmail.com
25-02-2017
D. 26-02-2017

I et helt unik jagtareal på 100 ha. i Thy med bestande af årstidens ænder, gæs, bekkasin, råvildt og kronvildt, ønsker et velfungerende konsortie at håndplukke et par nye medlemmer. Ung- som nyjægere er velkomne! Ved indtrædelse i dette konsortie, accepterer enhver, at venskabeligt fællesskab med god tone samt store jagtlige naturoplevelser går forud for kød og trofæ!
Kun personer syd for Limfjorden kan komme i betragtning.
Reguleringsopgaver kan forekomme! Apporterende hund vil gøre din oplevelse større. Pris pr. medlem Dkk 3500,-
Ved interesse, skriv venligst en mail med kontaktoplysninger, alder. Vedhæft gerne billede. Mail til: zyperspot@gmail.com

Pris:


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 14245

          #########  

Jagtformidling.dk
Tlf. 40 95 76 04

Se. 55 51 55 57