######### ######### ######### 

eXTReMe Tracker


Jagt på Sydfalster
 Mail: sydfalsterjagten@gmail.com
24-02-2017
D. 02-03-2017

Vi har et par ledige pladser til kommende jagtsæson i vores konsortie som ligger på Sydfalster.
Vi er et konsortie hvor vi ikke ønsker at være så mange medlemmer og hvor hver medlem får en gæsteplads til efterårsjagterne.
Reviret er på ca. 450 ha. og det meste er agerjord med mange levende hegn og små samt store remiser derudover et enkelt lille skovstykke op til et sommerhus område.
I de fleste remiser er der vandhuller og i nogle af dem udsættes der ænder.
Der er også en del trækkende ænder til vandhullerne hvor der foderes.
Vi gør ikke noget i udsætning af fasaner og gå ikke op i antal stykker vildt på paraden, men mere kvalitets tid når vi er sammen på jagt.
Vores første prioritering er riffeljagt på råvildt og derfor holder vi kun 4 efterårsjagter med hagl på de udsatte ænder og det som naturen selv kan frembringe af andet vildt.
Vi har en stor, stærk og sund råvildt bestand på reviret og den værner vi om og vi skyder ikke råvildt med hagl.
Der er meget frijagt som kan benyttes hvis man ønsker at pürche til råvildt eller lave en rough-shooting med en kammerat, skyde duer fra skjul eller sætte sig på andetræk.
Der er en jagthytte tilknyttet konsortiet hvor vi mødes før- og efter jagterne til fællesspisning.
I jagthytten er der sengepladser så der er mulighed for at overnatte før- eller efter jagterne, eller når man selv har tid til at tage på jagt.
Derudover har vi en traktor til at køre korn ud til vandhullerne og en jagtvogn til transport i terrænet, når der er fælles jagt i efteråret.
Vi holder fælles råvildt jagt d. 16 Maj og ligeledes den 1 Oktober hvor vi mødes dagen før og hygger og spiser sammen.
Derudover holder vi 1 fast arbejdsdag og ellers bliver det efter behov.
Der er plads til både nyjæger samt den erfarne og husk vi prioritere etik, hygge og kvalitets tid meget højt i konsortiet.
Hvis du kan se dig selv være med hos os, så send os en mail, hvor du skriver dit navn, telefon nummer og lidt om dig selv.
Kun seriøs henvendelse med oplysninger bliver besvaret.

Pris: 12.500,00


Tlf: 
Postnummer: 4874
Annonce nr: 14233

          #########  

Jagtformidling.dk
Tlf. 40 95 76 04

Se. 55 51 55 57