######### ######### ######### 

eXTReMe Tracker


Velfungerende konsortium på Sydsjælland. 1 times kørsel fra København.
 Mail: aar@live.dk
22-02-2017
D. 24-03-2017

Vi har enkelte ledige A- og B-pladser.
Veletableret konsortium, der ligger på Stevns søger nye A- og B-medlemmer.
Vi er en blandet flok, og vi har plads til nyjægere, garvede jægere, gamle og unge, mænd og kvinder - alle er velkomne, så længe kemien er i orden.
Jagten på reviret drives med udgangspunkt i vildtet, hvorfor nye medlemmer bør være indforstået med, at der ønskes jægere, som kan efterleve de etiske og moralske kodeks som gælder for vores jagtkonsortie.
Reviret er på 360 Ha med overvejende skov/skoveng bestående af primært løvskov, mens også en del granskov, samt agerjord.
Der er professionel skytte tilknyttet, som passer reviret.
Der afholdes 8 fuglejagter på et større antal udsatte fugle.
På området er der en god og sund bestand af rådyr, samt strejfende dådyr. Der kan årligt kan afskydes 35-40 stykker råvildt.
Mulighed for gæstepladser.
Velfunderende jagthytte med moderne køkkenfaciliteter, toilet, bad og sovepladser indgår.
På alle fællesjagter er der fuld forplejning, som afregnes separat.
Der er minimalt fællesarbejde forbundet med medlemskabet, hvorfor jagten er for den travle og kvalitetsbeviste jæger. På fællesjagterne går man dog til hånde.
Lyder ovenstående som noget for dig, og kan du nikke genkendende til etik, moral og høj kvalitet, så er du muligvis det helt rigtige kommende medlem i vores konsortium.
A-plads Kr. 18.000.
B-plads Kr. 11.500

Pris:


Tlf: 2042 7447
Postnummer: 
Annonce nr: 14208

          #########  

Jagtformidling.dk
Tlf. 40 95 76 04

Se. 55 51 55 57