######### ######### ######### 

eXTReMe Tracker


Holme sø Jagtlaug
 Mail: anbro@mail.dk
21-02-2017
D. 25-02-2017

Holme Sø jagtlaug har jagt på Glorup Gods 5853 Ørbæk.
Konsortiet har mulighed for, at optage 1 - 2 nye medlemmer, fra kommende sæsson.
Holme Sø jagtlaug er et velfungerende konsortium, med en fri tone og et godt kammeratskab, som alle er A medlemmer med samme rettigheder. Vi råder over ca 400 Ha, agerjord , remiser, skov, diverse vandhuller og 2 store søer.Der afholdes årligt 5 andejagter, og 6 - 7 klapjagter. Der er fri duejagt, derudover afholder vi trækjagt på ænder og gæs hver 14 dag.
Der er en pæn råvildt bestand, og en begyndende dåvildt bestand.
Vi har et hus til rådighed som jagthytte, hvor vi spiser fælles morgenmad og varm mad til middag på jagterne.
Der udsættes et passende antal ænder og fasaner, som passes af fast fodermester.
Der afskydes ca. 750 stk vildt / år.
Der kan endvidere købes gæstepladser på jagterne.
Årlig jagtleje er pt. 9250kr
Yderligere information kan fås ved henvendelse til:
Fmd. Jørgen Andersen tlf. 21 74 21 81
ell. Finn Højte Jensen tlf. 28 45 84 48

Pris: 9250


Tlf: 21742181
Postnummer: 5853
Annonce nr: 14191

          #########  

Jagtformidling.dk
Tlf. 40 95 76 04

Se. 55 51 55 57