######### ######### ######### 

eXTReMe Tracker


C medlemsskab til jagtkonsortie Mulsmar/Kruså
 Mail: bk_0401@hotmail.com
18-02-2017
D. 04-04-2017

Jagtområdet er på ca. 130 Hektar. Fordelt på 80 HA marker 45 HA skov/krat /grusgrav samt 2 HA vandhuller. Alt grænsende op til Kelstrup Plantage. Der forefindes dåvildt- rådyr - harer - snepper - fasaner - ænder - ræv.
C-medlemsskabet giver ret til 4 fællesjagter/hagljagt - med en gæst. Alle betaler 75 kr. for at deltage I fællesjagterne, samt 1 - 2 andejagter dog uden gæst.
Kun seriøse henvendelser.
Pris: 4500

Pris: 4500,-


Tlf: 22431955
Postnummer: 6400
Annonce nr: 14168

          #########  

Jagtformidling.dk
Tlf. 40 95 76 04

Se. 55 51 55 57