######### ######### ######### 

eXTReMe Tracker


Søholt Gods
 Mail: skyttelaursen@gmail.com
17-02-2017
D. 22-02-2017

Jagtudlejning på Søholt gods
Jagten udlejes på to arealer under Søholt gods
Revirerne omfatter en stor del af Hejrede og Røgbølle sø, derfor er der en rigtig god trækjagt på ænder og gæs. Der har i mange år været drevet professionelt jagtvæsen på arealerne, så der findes en stor og sund vildtbestand. Der er på begge arealer gode mulighed for fasanudsætning. Der findes 3 gode udsætningspladser på areal 2. der er lavet biotopplan for revirerne. På arealerne findes dåvildt, råvildt, hare, fasaner, gæs og ænder.
Areal 1: Staverholm 70 ha. land og 30 ha. af Røgbølle sø
Areal 2: Lars Jensen skov. 190 ha. land og 32 ha. af Hejrede sø
Det er muligt at leje et eller begge arealer. Der udover er der mulighed for at til leje hus til jagten
For yderlig info kontakt Herregårdsjæger Mads Peter Laursen Tlf:61221784 mail:skyttelaursen@gmail.com

Pris:


Tlf: 61221784
Postnummer: 
Annonce nr: 14161

          #########  

Jagtformidling.dk
Tlf. 40 95 76 04

Se. 55 51 55 57