######### ######### ######### 

eXTReMe Tracker


jagt nær Aars
 Mail: pw@dlgtele.dk
17-02-2017
D. 19-02-2017

30 ha mark + 7 ha eng m/fiskeretten.
Mark tæt op af jenle plantage.
Engen ligger i Vegger op af Halkær å.

Pris: 300 kr. pr. ha.


Tlf: 51743685
Postnummer: 9600
Annonce nr: 14159

          #########  

Jagtformidling.dk
Tlf. 40 95 76 04

Se. 55 51 55 57