######### ######### ######### 

eXTReMe Tracker


Jagtselskabet Arreskov
 Mail: htjagt@gmail.com
15-02-2017
D. 19-02-2017

Jagtselskabet Arreskov har mulighed for, at optage 1-2 nye medlemmer.

Jagtselskabet Arreskov er et velfungerende konsortium på 24 medlemmer, som alle er A medlemmer med samme rettigheder. Konsortiet råder over ca. 400 ha, der består af skov og agerjord, med små vandhuller. Jagten støder op til Arreskov sø, hvilket er medvirkende til, at der er sublimt ande -og gåsetræk. Udover der naturlige bestand udsættes et passende antal fasaner, som udsættes i vores 3 engelske volierer. Fasanerne passes af to faste fodermestre.

Der afholdes 6 - 7 fællesjagter, hvor alt jagtbart vildt, undtagen råvildt må nedlægges. Bukkejagten er delt mellem 2 medlemmer, således at der er en buk pr 2 medlemmer til afskydning. Der er frijagt på dåvildt fra 1/9 og sæsonen ud. Der afholdes desuden 1 trykjagt sidst på sæsonen.

Der er frijagt på duer, ænder, gæs, og krage, efter vedtagne regler.

Vi har en hyggelig jagthytte med vand, varme, fint køkken og gode sanitære forhold ligesom medlemmerne af konsortiet har et godt og social kammeratskab.

Det har ingen betydning om du er ny-jæger eller erfaren – bare du er positiv og har et godt humør.

Med i jagtleje er der udsætning af fasaner, foder samt morgenmad/frokost og drikkelse.

Årligt jagtleje kr. 10.500 + indskud.

Henvendelse og yderlig oplysninger:
Henning Thuesen Odense, Tlf. 2178 5605 * E-mail: htjagt@gmail.com

Pris: 10.500kr


Tlf: 2178 5605
Postnummer: 5600
Annonce nr: 14144

          #########  

Jagtformidling.dk
Tlf. 40 95 76 04

Se. 55 51 55 57