######### ######### ######### 

eXTReMe Tracker


Konsortipladser ledigi i Nordsjælland
 Mail: jorgenjo@hotmail.com
14-02-2017
D. 15-02-2017

Ældre jagtkonsortie søger 2 nye medlemmer
jagten foregår på et varieret terræn med eng,skov,
hegn,mark søer på i alt 130 Ha.
Meget alsidigt og variende dyreliv dåvildt råvildt
strejfende kronvildt prisen er ink.udsætning
af fasaner og ænder

Pris 13000 Kr

Pris: 13000 Kr


Tlf: 22110339
Postnummer: 3400
Annonce nr: 14136

          #########  

Jagtformidling.dk
Tlf. 40 95 76 04

Se. 55 51 55 57