######### ######### ######### 

eXTReMe Tracker


Alsidig konsortieplads
 Mail: kurmape@hotmail.com
13-02-2017
D. 30-03-2017

Velfungerende jagtkonsortie i Østvendsyssel søger nu medlemmer pr. 1. okt. 2017. Vi råder over 510 ha. blandet skov i smukt kuperet terræn. Der findes mange lysninger og der er ca. 30 tårne/stiger på vores areal. Der skydes fortrinsvis råvildt, men ræv, harer og snepper ses ofte på paraden. Udover bukkejagt afholder vi både fællesjagt med haglbøsse og trykjagt med riffel.

Der er en god jagthytte med alle faciliteter og mulighed for overnatning. Ved siden af de jagtmæssige oplevelser værdsætter vi et godt kammeratskab og en god atmosfære.

Er du interesseret så kontakt gerne Kurt M. Petersen på mail for yderligere oplysninger.
kurmape@hotmail.com

Pris:


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 14126

          #########  

Jagtformidling.dk
Tlf. 40 95 76 04

Se. 55 51 55 57