######### ######### ######### 

eXTReMe Tracker


Fasaner og småvildt på Midtsjælland
 Mail: henrik.svanholm@mail.dk
10-02-2017
D. 12-03-2017

Vort jagtselskab er velfungerende og af ældre dato. Vi råder over 340 ha meget afvekslende jagtterræn ved Ringsted med gode tilkørselsforhold. Gode biotoper for småvildt bestående af småskove og krat, brede og lange hegn samt vandhuller, å, sø og engarealer m.v., hvilket giver et godt terræn til fuglejagt. Lille hyggelig jagthytte. Jagt afvikles efter regelsæt, der sikrer en god og sikker jagt. Alkoholpolitik haves. Der tilbydes et par pladser til seriøse jægere m/k, der er interesseret i at indgå i et varmt jagtfællesskab. Udsætning foretages. Frijagt på ænder og gæs med gæst.

Pris 17.000 kr. incl. frijagt.

Kontakt jagtleder Henrik Svanholm for nærmere info.

Pris: 17.000 kr.


Tlf: 20729333
Postnummer: 4100
Annonce nr: 14113

          #########  

Jagtformidling.dk
Tlf. 40 95 76 04

Se. 55 51 55 57