######### ######### ######### 

eXTReMe Tracker


Ledige pladser i velfungerende konsortie
 Mail: j.stigler@live.dk
04-02-2017
D. 06-03-2017

Vi har ledige pladser til vores konsortie ved Vordingborg, 5 min fra afkørsel 40 Udby på sydmotorvejen.
Vi råder over knap 200 ha spændende jagt med skov,ager, remiser, vandhuller samt mange vildtagre. Vi udsætter fasaner og ænder med en afskydningsprocent over 50. God råvildtstamme, strejfende kron og dåvildt. Jagthytte med overnatnings mulighed. Der afholdes 5 fællesjagter med gæsteplads på 2 af disse derudover 2 jagter kun for medlemmer. Der er opsat tårne og stiger til hjortevildtjagten. Nedlagt vildt, morgenmad og drikkelse er incl. i prisen.
Fugleplads 9000,- kr/år
Riffelplads 14000,- kr/år

Hvis det lyder som noget for dig står jeg gerne til rådighed for mere uddybende information samt fremvisning af reviret.
21270252

Jesper

Pris: 9000/14000


Tlf: 21270252
Postnummer: 4760
Annonce nr: 14077

          #########  

Jagtformidling.dk
Tlf. 40 95 76 04

Se. 55 51 55 57