######### ######### ######### 

eXTReMe Tracker


Jagtkonsortium Østhimmerland
 Mail: finn@elmgaard.com
31-01-2017
D. 17-03-2017

Vi har stadig en enkelt ledig plads med start sæson 2017. Derfor indrykker vi denne annonce igen.
Vi er et jagtkonsortium i Østhimmerland med 8 medlemmer.
Arealet omfatter ca. 110 ha blandet skov og 110 ha omkringliggende ager. Der er en pæn bestand af råvildt og desuden kan der jages ræv, hare og evt. lidt fasan, ænder og sneppe. Råvildt skydes kun med riffel.
Foruden bukkejagt afholder vi typisk 4 trykjagter efter råvildt samt fællesjagter, hvis vi har tilstrækkeligt flyvende vildt. Til eventuelle fællesjagter kan hvert medlem invitere 2 gæster.
Vi har haft jagten i skoven i mange år, og har en jagthytte, jagtvogn og en del stiger placeret rundt omkring i skoven. Desuden en ældre og en nyere voliere, fodertønder m.v.
Vi opdrætter og udsætter eventuelt fasaner og ænder, og konsortiemedlemmerne skal deltage i pasning af disse, samt i øvrigt deltage i almindelig vedligehold af hytte, volierer m.v.
Pris: 13.000 kr/år + indskud 2.000 kr.
Er du interesseret, så send en email med oplysninger om dig selv, dine jagtmæssige erfaringer og præferencer og om evt. hund. Har du spørgsmål, sender du også dem i en email.

Pris:


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 14055

          #########  

Jagtformidling.dk
Tlf. 40 95 76 04

Se. 55 51 55 57