######### ######### ######### 

eXTReMe Tracker


Birkendegaard v/ Saltbæk Vig
 Mail: flju@flemmingjunker.dk
30-01-2017
D. 04-02-2017

Vores jagtselskab på Birkendegaard v/ Saltbæk Vig mangler 2-3 nye medlemmer pga. naturlig afgang.
Jagten er meget veletableret med hus og alle faciliteter, der høre med til en veldrevet jagt. Vi råder over ca. 300 Ha fordelt på ca. 75 Ha skov, 100 Ha ager/remisser samt 125 Ha søer, siv, enge. Jagten er meget alsidig og vi afskyder ca. 1000 stk. vildt om året, fordelt på ca. 300 vilde ænder (grå, krik, spids, ske), ca. 300 gæs (grå, sæd, blis), ca. 300 fasaner, 25-50 skovduer, 25-50 snepper, ca. 10 ræve, og nogle få harer. Alt nedlagt vildt tilfalder jægeren uden beregning. Desuden afskydes der ca. 10 bukke og 5-8 råer/lam, som afregnes separat. Herudover er der mulighed for jagt på kronhjort/hind/kalv som afregnes separat. Der afholdes 4 gåse/andejagter i september og 6 fælles jagter i okt-dec samt 2 hanejagter i jan. Herudover er der mulighed for trækjagter på gæs og ænder efter aftale med skytten. Jagten passes dagligt af dedikeret skytte. Vi har et godt sammenhold med uformel omgangstone, med god mad til jagterne. Der er ikke gæstepladser på fællesjagterne, men du har mulighed for at tilkøbe enkelte gæstejagter. Jagten grænser op til Saltbæk Vig, hvor man kan opleve noget af det rigeste dyreliv på Sjælland.
Pris: Kr. 18.000
Kontakt: Steen 23720250

Pris: 18.000


Tlf: 
Postnummer: 4400 Kalundborg
Annonce nr: 14039

          #########  

Jagtformidling.dk
Tlf. 40 95 76 04

Se. 55 51 55 57