######### ######### ######### 

eXTReMe Tracker


Jagt kongens mose draved/tønder
 Mail: Scandinavian.iphone@gmail.com
29-01-2017
D. 15-03-2017

Konsortie tilbyder 2 pladser.
Skriv om dig selv , har du evt hund, hvad laver du til dagligt osv osv, send din mail
Vil du høre mere om jagten, så sæt dit telefonnummer i din mail, så ringer formanden dig op.

Vi har masse af krondyr, og ligger tæt på draved skov,

Vi har mark. Mose, løvskov, og granskov.

Afskydningspolitik haves.
Man indmeldes i konsortie, og skal efterleve regler heri.

Du er bosiddende i sønderjylland!!

Ca 50 hektar.

12 ender set 2 gange på stykket de sidste 3 måneder!!

Vi er alle omkring 50 år.

Konsortiet er på ialt 6 mand,
Incl. de 2 pladser som her udbydes.

Hilsen konsortiet krondyr syd

T jensen
Formand.

Pris: 8000


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 14023

          #########  

Jagtformidling.dk
Tlf. 40 95 76 04

Se. 55 51 55 57