######### ######### ######### 

eXTReMe Tracker


Emmerlev Jagtforening
 Mail: sbj@hansen.mail.dk
29-01-2017
D. 01-03-2017

Emmerlev Jagtforening søger nu B-medlemmer.
Jagtforeningen råder over ca. 1.000 ha. blandet jagt, med super ande- og gåsejagt.
En del af arealet ligger langs vadehavet og ud mod saltvandsreservatet, hvorfor der i hele sæsonen er rigtig mange ænder og gæs i området.
Kort over jagtarealerne kan ses på foreningens hjemmeside: www.emmerlev-jagtforening.dk
Der udsættes hvert år et større antal fasaner, udgiften hertil afholdes af foreningens konto.
Der afholdes hvert år 3 store og 3 små klapjagter, hvor der køres ud til jagtområdet i foreningens lukkede vogn.
Pris for et B-medlemskab udgør kr. 2.400,-
Alle interesserede og seriøse henvendelser bedes ske til foreningens formand, Søren Hansen på mail, sbj@hansen.mail.dk eller på telefon 7478 2890 eller mobil 6154 0620.

Pris:


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 14021

          #########  

Jagtformidling.dk
Tlf. 40 95 76 04

Se. 55 51 55 57