######### ######### ######### 

eXTReMe Tracker


Pladser i midtjysk konsortie
 Mail: Ps.busk@gmail.com
27-01-2017
D. 29-01-2017

Flere af vores medlemmer kan ikke afse tiden længere, derfor søger vi nye medlemmer til et relativt nyt midtjysk konsortie, fra 1/2 2017.

Vi råder over i alt ca. 100 ha; fordelt på primært agerjord, men også eng, å og hegn. Agerjorden grænser op til statsskov og stort vådområde.

Der er sat stiger op og afmærket 10 skydepladser, men der kan pürsches frit, så længe man respekterer evt. andre jægere på jagt. Derudover mulighed for al den frijagt din tid og moral tillader.

Vildtbestanden består af kronvildt, råvildt, ænder, gæs, duer, bekkasiner, hare og ræv.

Vi har 2 fælles riffeljagter om året. Derudover arrangeres løbende andejagt ved åen og gåse-/andejagt ved vådområdet, hvor både gæs og ænder trækker indover stykket. Derudover er jagten fri..

Der er mulighed for gæstepladser i bukkejagten og til efteråret.

Konsortiet består af 10 medlemmer.

1. års jagtleje er 6500 kr.
Gerne sms...

Pris: 6500


Tlf: 40608983
Postnummer: 7330
Annonce nr: 14017

          #########  

Jagtformidling.dk
Tlf. 40 95 76 04

Se. 55 51 55 57