######### ######### ######### 

eXTReMe Tracker


Jagt på Langesø Gods ved Morud
 Mail: ehn@pc.dk
26-01-2017
D. 12-03-2017

Den 1,3 km lange og 200 brede Langesø er beliggende 14 km.vest for Odense.
Søen og Godset er centrum for Langesøskovene på 600 ha, som vi har disponeret over i 45 år.
I 1868 begyndte Skovrider Carl Block, at tilplante skovene med Reedwood fra Californien, Cypress fra Origon, Douglass fra Den Amerikanske Stillehavskyst og Normannsgran fra Georgien ved Sortehavet og med de
mange små vandløb,det kuperede terræn, alle mosehullerne og søerne, har vi et helt unikt jagtområde.
Godsets bindingdværks "MALTHUS " er omdannet til jagthytte med kækken og bad og der er adgang til toilet og overnatningsmulighed.
Her mødes vi, de flest i god tid, så vi kan få en kop
kaffe og hygge os inden jagten begynder kl. 0900.
På 3 af de 12 efterårsjagter, begynder vi lidt tidligere for at starte med at holde andejagt på selve Langesøen.Der afholdes yderligere 2 kokkejagter i januar.
De jagtmæssige dispositioner aftales på et fællesmøde den første søndag i februar.
Bukkejagten fordeles, aå alle i princippet kan komme på jagt hver dag, med max 3 bukke pr. jæger.
Dådyr og krondyr må skydes jvfr. reglerne i Nordfyens Hjortelaug og der er fri duejagt efter aftale.
Vi udsætter hvert år et passende antal fasaner og ænder og der blev sidste år leveret 640 stk.vildt.
Jagtkonsortiet består af 24 a-medlemmer, hvoraf 2 er fodermestre.
Vi afholder 4 hoveridage, og det forventes at man deltager i mindst 1.
Årlig kontingent er Kr. 15.000,00 og indskud på Kr. 2.000,00 der tilbagebetales ved udmeldelse after 5 år.
Har du lyst til at være med i vort gode kammeratskab, kan du henvende dig på ovennævnte mail eller på tlf.
9714-1040 Johnny eller 2128-6169 Erik.

Pris:


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 14012

          #########  

Jagtformidling.dk
Tlf. 40 95 76 04

Se. 55 51 55 57