######### ######### ######### 

eXTReMe Tracker


sydsjälland
 Mail: .
24-01-2017
D. 25-01-2017

Rigtig god alsidig Jagt udlejes på sydsjälland Her er en god bestand af råvildt og dåvildt samt god alsidig fuglejagt med Mose og Vandhuller ca 20 Ha.
For yderligere information henvendelse til Flemming Jensen

Pris:


Tlf: 0046768081220
Postnummer: 
Annonce nr: 13996

          #########  

Jagtformidling.dk
Tlf. 40 95 76 04

Se. 55 51 55 57