######### ######### ######### 

eXTReMe Tracker


jagt Sverige
 Mail: heolsen675@msn.com
23-01-2017
D. 09-02-2017

2 mand søges til til jagtkonsortie
9oo.ha blandet Skov og mark der findes Råvildt Vildsvin Dåvildt Elg ophold i jagthus incl. forplejning kødet tilfalder Jæger undtagen Elgkød
som deles imellem de faste folk i alt 5 mand
jagten er fra den 1-o2-17 til 28.02.18Tlf: x45-22115852
Postnummer: 
Annonce nr: 13986

          #########  

Jagtformidling.dk
Tlf. 40 95 76 04

Se. 55 51 55 57