######### ######### ######### 

eXTReMe Tracker


Brahetrolleborg Gods - Sydfyn
 Mail: peder@anniogpeder.dk
20-01-2017
D. 25-01-2017

Vi søger 2 nye jagtkammerater til Jagtselskabet ”Storskoven” under Brahetrolleborg Gods.
Jagtselskabet har eksisteret i mange år, og er velfungerende. Vi nyder et godt socialt samvær omkring jagten, og råder over godt 325 ha. spændende terræn - hovedsagelig skov med lysninger og åbne sletter samt et par vandhuller.
Vi udsætter fasaner og ænder, der passes af fodermester.
I jagtselskabet er alle A-medlemmer med samme rettigheder og gæsteplads på 5 klapjagter. Ud over bukkejagten er der også frijagt samt trykjagter på rå- og dåvildt i efteråret/vinter. Jagtselskabet er veletableret med jagthytte, traktor m/vogn og et passende antal stiger og tårne.
Kan du se dig selv i dette selskab bedes du kontakte os for fremvisning.

Pris:


Tlf: 2790 7928
Postnummer: 
Annonce nr: 13964

          #########  

Jagtformidling.dk
Tlf. 40 95 76 04

Se. 55 51 55 57