######### ######### ######### 

eXTReMe Tracker


Riffeljagt på råvildt og dåvildt
 Mail: kk@riane.dk
19-01-2017
D. 18-02-2017

Jeg har et par pladser ledige på bevægelsesjagt på et sydfynsk gods d. 29.01.2017. Der skydes rå- og dåvildt med kugle, jagten varer hele dagen og består af to store tryk. Vi starter med fælles morgenmad og der serveres varm mad til frokost. Der deltager max 12 skytter og nedlægges 8-10 stykker vildt på en velorganiseret og professionelt afviklet jagt. Vil du have mere info så send en mail på kk@riane.dk.
Pris: 1295


Tlf: 21858164
Postnummer: 5700
Annonce nr: 13954

          #########  

Jagtformidling.dk
Tlf. 40 95 76 04

Se. 55 51 55 57