######### ######### ######### 

eXTReMe Tracker


Rosenvold Jagtkonsortium.
 Mail: .
17-01-2017
D. 02-02-2017

Da to af konsortiets medlemmer efter over 30 års medlemsskab ønsker at udtræde af konsortiet, er der pladser ledige pr. 01.05.2017.
Rosenvold Jagtkonsortium råder over et areal på 325 ha.. Hovedparten af arealet er varieret og kuperet skovareal lige ned til Vejle fjord, mod øst afgrænset af Rosenvold å og mod vest afgrænset af Fakkegravvej.
Konsortiet råder over en fin, fin jagthytte, hvor der er mulighed for overnatning.
Der er otte medlemmer i konsortiet.
Prisen for et medlemskab udgør kr. 20.000,00 om året.
Er ovenstående interessant for dig og din jagtkammerat, henvendelse til John på tlf. nr. 2081 7544, eller Jens Arne 4081 2881.

Pris: 20.000,00


Tlf: 4081 2881
Postnummer: 
Annonce nr: 13944

          #########  

Jagtformidling.dk
Tlf. 40 95 76 04

Se. 55 51 55 57