######### ######### ######### 

eXTReMe Tracker


Snedstrupgaard jagtkonsortie, nye medlemmer
 Mail: snedstrupgaard@gmail.com
16-01-2017
D. 06-02-2017

Nystartet konsortie med pt 3 medlemmer, 2 mand og 1 dame, søger 3-4 nye, minimum 2 med hund. Kun A medlemmer.

Der er mulighed for gæster på vores fællesjagter, og der er stillet lokale til rådighed som kan udnyttes til jagtstue.

Vi råder over ~150HA blandet jagt med flere remiser og levende hegn. Der er en større sø vi har delvis ret til, samt 1 eget vandhul. Der løber en landsby bæk gennem arealet på ca. 2,5km hvor der på begge sider er 5-6 meter skrub. Vi har jagtretten på begge sider. På flere af vores områder opgrænser vi til samlet ca. 2,5 km skovkant. Skovkanten er delvist hegnet af naboen.

På reviret findes Rådyr, Fasan, Hare, Ræv, Db.bekkasin, diverse ænder, krager og duer, og til tider strejfende Kronvildt. Mulighed for at udsætte ænder og fasaner.

Der er store muligheder for at udvikle reviret via godt samarbejde med lodsejer.

Vi ligger vægt på godt socialt samvær og bæredygtig etisk jagt.

Skriv lidt om dig selv ved interesse, og eventuelle spørgsmål, gerne tlf. nr, så vil vi kontakte dig/jer.

Knæk og Bræk.

Pris: 6000


Tlf: 
Postnummer: 8370
Annonce nr: 13935

          #########  

Jagtformidling.dk
Tlf. 40 95 76 04

Se. 55 51 55 57