######### ######### ######### 

eXTReMe Tracker


Elgjagt på 1000 ha / Konsortieplads
 Mail: jools@mail.dk
16-01-2017
D. 01-02-2017

Konsortiet ”Lämmamo Jaktlag” er beliggende i Kronoberg Län ca. 3 timers kørsel fra broen. Det er et gammelt veletableret konsortium, der består af 18 danske medlemmer. Ud over jagt lægger vi også vægt på rammerne for gode naturoplevelser, trivsel og fællesskab.

Der er jagtmuligheder året rundt og døgnet rundt. Der er mange bomuligheder, alle er dog lettere primitive, men med god mulighed for at sætte sig eget præg. Vi har flere huse og en campingplads. Alt dette er inkluderet i jagtlejen. Vi har fælleshus, slagtelade, tømmerværksted, traktor, fodermark mv. Man kan tage jagende eller ikke jagende gæster med.

Vi får årligt gode kvoter på såvel elg som kronvildt og holder ca. 6–7 fællesjagter om året. Desuden har vi jagt på vildsvin, råvildt, tjur, urfugl, gæs og ænder. Vi har ca. 60 tårne og stiger, 11 foderpladser for vildsvin og 10 vildsvinetårne, samt diverse vildtkameraer, der leverer billeder online, så man kan sidde hjemme i sofaen og ærgre sig over, at man ikke er Sverige.

Jægeren ejer uden ekstra betaling det vildt, han selv har nedlagt. For elg gælder dog, at kødet deles mellem de jægere, der har deltaget i jagten.

Der er 3 søer med robåde og frit fiskeri. Der er masser af muligheder for svampe- og bærplukning.

Du kan se mere på vores hjemmeside www.lammamo.se .

Pladsen koster 14.000:-/ år. + 2.000,- i indskud.

Pris: 14.000 DKK

www.lammamo.se
Tlf: +4529930942
Postnummer: 2670
Annonce nr: 13933

          #########  

Jagtformidling.dk
Tlf. 40 95 76 04

Se. 55 51 55 57