######### ######### ######### 

eXTReMe Tracker


Åmosen, Sjælland
 Mail: hessel@vestnet.dk
10-01-2017
D. 23-01-2017

132 ha. på Hesselbjerg udlejes 1. marts, 2017. arealet omfatter 36 ha. blandet skov grænsende mod nord til 38 ha. enge med sø, beliggende langs Åmose Å. Vest, øst, syd for skoven 58 ha. marker med remisser. Alsidig jagt med bl.a. kronvildt. Stort jagthus beliggende i det sydlige skovbryn. Årlig jagtleje kr. 800 pr. ha.
Pris:


Tlf: 58261010 og 22241111
Postnummer: 4291
Annonce nr: 13896

          #########  

Jagtformidling.dk
Tlf. 40 95 76 04

Se. 55 51 55 57