######### ######### ######### 

eXTReMe Tracker


Varieret jagt på vestsjælland udlejes
 Mail: cblading@hotmail.com
08-01-2017
D. 22-02-2017

Attraktivt jagtareal på 135 ha beliggende sydøst for Slagelse, nærmere Tystrup Bavelse udlejes pr. 1. april 2017.
Terrænet består af let kuperede marker med spredte remiser med vandhuller, læhegn, samt flere skovstykker med en fin blanding af nåle- og løvskov i alle aldersklasser. Arealet er velarronderet med et velfungerende vejnet, der giver god adgang overalt.
I lejemålet medfølger en jagthytte, beliggende i avlsgården ene længe i direkte tilknytning til jagtarealet.
Terrænet huser en pæn bestand af råvildt, lejlighedsvis dåvildt, duer, agerhøns, snepper og harer. Der er gode muligheder for udsætning af fasaner og evt. ænder. Der er biotopplan på arealet.
Gerne udlejning for en længere periode.
Årlig jagtleje ca. 115.000 kr.
Henvendelse
cblading@hotmail.com

Pris:


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 13878

          #########  

Jagtformidling.dk
Tlf. 40 95 76 04

Se. 55 51 55 57