######### ######### ######### 

eXTReMe Tracker


konsortieplads til jæger med hund ved Hovedgård
 Mail: hjensen@dadlnet.dk
07-01-2017
D. 23-01-2017

Der er konsortieplads ledig til jæger med hund.

Vi har er et lille 13 mands konsortie med blandet skov, mark, eng, sø.

Der er både ledigt A- og B - medlemskab.

B-medlemskab giver adgang til 6 fællesjagter. Derudover regulering af ræv med riffel, andetræk og due/gåsejagt hvis det ønskes.

A-medlemmer har endvidere riffeljagten på råvildt (forbeholdt A-medlemmer). Max 1 buk per jæger/år. Der bliver god plads til bukkejagten i år, da der kun bliver 2 jægere + 1 buejæger til de ca 50 hektar.

Gæsteplads kan ikke garanteres, men vil blive tildelt efter tur ved afbud.

Der er typisk 1-4 stykker vildt på paraden. Det er det typiske markvildt ; råvildt, sneppe, ræv, and, fasan og hare.

Vi fodrer og har fælles arbejdsdag om foråret. Vi har udført betydende forbedringer af reviret de seneste år, bl.a. sået pil og etableret vildtagre og vi fodrer med majs/hvede.

Der afregnes for afskudt vildt; and, fasan, hare, sneppe 50 kr, buk 500, rå/lam 300,-.

NB! Kun hundefolk, da vi mangler hunde i konsortiet. Erfaringsvis er vores jagt velegnet til hårdt gående hunde, der går tæt under bøssen f.eks. cockere.

MVH Henrik Jensen

Pris: B:; 3500,- A: 6500,-


Tlf: 
Postnummer: 8732
Annonce nr: 13875

          #########  

Jagtformidling.dk
Tlf. 40 95 76 04

Se. 55 51 55 57