######### ######### ######### 

eXTReMe Tracker


Klovborg ved Horsens
 Mail: berndtgert@hotmail.com
07-01-2017
D. 08-01-2017

10 ha jagt ved Klovborg udlejes. Arealet grænser op til skov og der en sø på arealet med træk af krik- og gråænder. Arealet er udlagt som brak med græs. Der er mulighed for at etablere vildtager. Der er strejf af dåvildt på arealet. Der udover er der alm. vildt på arealet. Kun seriøse henvendelser på mail.
Pris: min. 8.000 kr.


Tlf: 40334810
Postnummer: 8765
Annonce nr: 13874

          #########  

Jagtformidling.dk
Tlf. 40 95 76 04

Se. 55 51 55 57