######### ######### ######### 

eXTReMe Tracker


Alsidig jagt på Midtsjælland
 Mail: moerup1@stofanet.dk
03-01-2017
D. 16-01-2017

Der er blevet et par pladser ledige i vores konsortiejagt beliggende mellem Sorø og Ringsted. Arealet består af blandet jagt med skov, store marker, hegn og enkelte remiser samt vandhul og åløb. Alle alm. vildtarter forefindes. Vi udgør et selskab af jægere og en vildtpasser i den modne alder. Alle har lige rettigheder. Rådighed over jagtstue og lagerrum samt gode P-forhold. Jægere med egnet jagthund vil blive prioriteret. Hvis interesseret, så skriv venligst lidt om dig selv, evt. jagthund samt kontaktoplysning i øvrigt.
Årlig jagtleje incl. udsætning og foder ca. kr. 11.000,-

Pris: 11.000,-


Tlf: 
Postnummer: 4173
Annonce nr: 13854

          #########  

Jagtformidling.dk
Tlf. 40 95 76 04

Se. 55 51 55 57