######### ######### ######### 

eXTReMe Tracker


163 Ha ved Tappernøje
 Mail: Ole@monstrum.dk
02-01-2017
D. 16-01-2017

Jægere

Vi søger et nyt A-medlem og et nyt B-medlem til vores jagtkonsortium ved Tappernøje.
Jagten er 163 Ha stor med en fin naturlig bestand af fasaner, agerhøns, råvildt og harer. Dertil i perioder et rigtigt fint træk af ænder og gæs.
På jagten er der 9 fine remiser og et skovstykke. Desuden 4 andehuller og en hyggelig jagtstue. I sæsonen har der været 6 fællesjagter + agerhøns og haretramp. Alle fællesjagter er med gæst.
Foruden fællesjagterne er der frijagt på ænder, gæs, duer og et efterårs rådyr med riffel pr mand, hvis det skønnes der er dyr til det.
A-pladsen giver desuden mulighed for en sommerbuk.

Vi har ingen udsætning, men en fast fodermester der sørger for fodring og tilsåning at vildtremser med majs.
Vi er i øjeblikket 11 joviale voksne mænd der sætter stor pris på god stemning og vi forudsætter derfor at du både kan mønstre god jagtetik og godt humør.

Vi har i år haft en overordentligt fin bestand af agerhøns. Sidst jeg var ude med min breton mødte vi 11 store flokke (hvoraf et par dog var gengangere).
Foruden min breton har vi en flatcoated retriever, en gammel dansk hønsehund, en terrier og en drever. Dygtige hunde er velkomne.

Pris:
A-medlem: 12.000 kr
B-medlem: 8.000 kr
+ foder: 2.000 kr


Venlig hilsen Ole

Pris: Pris: 10-14.000 kr


Tlf: 28105077
Postnummer: 
Annonce nr: 13836

          #########  

Jagtformidling.dk
Tlf. 40 95 76 04

Se. 55 51 55 57