######### ######### ######### 

eXTReMe Tracker


Den travle jæger
 Mail: ln@telco.dk
20-12-2016
D. 19-01-2017

Jagtarealet består fortrinsvis af skov. Langs kysten er et engareal. I skoven er flere større lysninger.

Der er en stor bestand af råvildt samt en mindre dåvildt bestand. Strejfende kronvildt.

Stor udsætning af ænder og fasaner.

Fast skytte til pasning af vildtet.

Dejlig ældre jagthytte med overnatningsmuligheder.

Fast gæsteplads.

Det er frivilligt at deltage i arbejdsdage.

Jagtåret begynder 1. februar.

Er du interesseret i at vide mere, send en e-mail til adressen.

Pris:


Tlf: 
Postnummer: 4760
Annonce nr: 13787

          #########  

Jagtformidling.dk
Tlf. 40 95 76 04

Se. 55 51 55 57