######### ######### ######### 

eXTReMe Tracker


Nørre Vosborg ved Holstebro
 Mail: ksk@dahllaw.dk
15-12-2016
D. 04-01-2017

Jagten på herregården Nørre Vosborg ved Holstebro, udlejes til enkeltperson eller konsortium fra den 1 februar 2017.

Det samlede areal udgør 219 HA, og består af ca. 25HA skov, ca 86 HA drænede engarealer og ca 98 HA landbrugsjord. Hertil kommer ca 10 HA beboelse og have m.v..

Der forefindes de mest almindelige jagtbare dyr på arealet. Der vil være mulighed for at få stillet lokaler til rådighed som jagstue.

Det er ønsket at indgå en 4 årig kontrakt.

Den årlige jagtleje andrager 85000kr. om året.

Seriøse henvendelser bedes rettet til
advokat Kjeld Skov,

Pris: 85000


Tlf: 20327699
Postnummer: 
Annonce nr: 13772

          #########  

Jagtformidling.dk
Tlf. 40 95 76 04

Se. 55 51 55 57